Leave a comment

Екип

youthЕкипът на IYAC Bulgaria е съставен от активни млади хора, които вярват в идеята, че неправителствените организации могат да допринесат за развитието на обществото. Работим по различни инициативи, свързани с култура, спорт, доброволчество, неформално обучение и др. Целта ни е да запознаем младите с възможностите, които им се предлагат, да допринесем за тяхното кариерно и личностно израстване.

Повече за нас можете да прочетете тук:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: