Leave a comment

Да бъдеш IYAC! – Йордан Йорданов

Като част от екипа на IYAC Bulgaria, на всеки от нас му се е налагало неведнъж да обяснява с какво точно се занимава организацията и каква е неговата позиция в нея, в какво се състои работата му и какви са ползите от нея. 

За тава какво е да бъдеш IYAC говори вицепрезидентът Йордан Йорданов.

На какво те научи работата в IYAC?

– Научих се да бъда по-организиран и по-комуникативен, развих презентационните си умения и способността за екипна работа; осъзнах, че с добър тон, усмивка и тактичност се постига повече отколкото с цупене, мрънкане и грубости; да ценя и да уважавам хората, с които работя; разбрах, че между това да направиш нещо на приказки и на практика има голяма разлика и се изисква работа и усърдие; че не бива да очакваш някой да те потупва по рамото за всяка свършена задача и да те мотивира- всичко зависи от самия теб.

Какво е за теб „Младежта в действие“?

– Програма за мобилност и неформално образование, която предоставя букет от уникални възможности, но която същевременно има нужда от определени промени, за да бъде по-ефективна, пълноценна и достъпна.

Защо участието по тази програма е полезно?

– Защото изцяло променя  и разширява светогледа на всеки участвал, допринася за развитието на неподозирани умения и придобиването на нови знания, среща те с нови хора, разбива много грешни  и/или „розови“ представи, които съществуват за други държави. И те научава, че думи като европейско самосъзнание, солидарност и европейски ценности не са „кухи“ фрази на чиновници от Брюксел, а понятия, които можем да изпълним със съдържание и смисъл, но само ако пожелаем- никой няма да направи стъпката вместо нас.

Любим спомен от проект?

– Любимите ми спомени са много и всички те са свързани с хора, които съм срещал по време на проекти и които са ми показали колко разноцветен е светът, в който живеем.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: