Leave a comment

“Еразъм” разширява кръгозора!

Стела Минева, УНСС- Международни отношения

Еразъм (февруари – юни 2012): Университет „Константин Кирил Философ”- Нитра, Словакия

images1.Как разбра за програмата Еразъм и защо реши да заминеш?

За програмата първо чух от колеги и приятели. По сериозната информация и помощ при ориентиране в кандидатсването и условията получих чрез сайта на УНСС, където уча и по- специално от центъра за мобилност на студенти. Конкретно за програма Еразъм има много информация и мога да кажа е съвсем лесно достъпна за всички студенти .
Реших да замина, защото видях една възможност да се развивам, да пътувам, да видя друг подход в образователната система, да се доближа до нови култури.

2.Как избра университет и държава?

Държавата избра мен в конкретния случай. Словакия не беше сред държавите, които посочих като възможности (при кандидатстване се посочват до три желани университета; класирането следва да бъде по успех от досегашното следване и знания по релевантен чужд език). Очевидно желаещи за обмен  в  университетите, които и аз  бях избрала бяха прекалено много. Получих предложение от центъра за мобилност  да замина на обмен в Университета Константин Кирил Философ, гр. Нитра, Словакия.

Rugby_Tours_Slovakia_4-Какви са впечатленията ти от Словакия и образованието там?

Словакия е хубава страна с разнообразна и красива природа. Атмосферата е интересна смесица от славянски корени и загнездила се „австрийска” сериозност. Очевидните плюсовете са много- висок стандарт на живот, гражданско общество, образованост, отговорни граждани.
За образованието като цяло в страната трудно бих могла да изкажа изчерпателно мнение. За университета в Нитра  мога да кажа, че е почти  на ниво на моя университет в България що се отнася до материална база, методика. Това, което е различно е структурата на обучение. Това, което там липсва (а може би и при нас) е по- засилено  езиково обучение при студенти и преподаватели.
Нещото, което видях там и ми се иска да видя и в нашето образование е извънучебната дейност, сплотеността на студенти и преподаватели и по-голямата екипна активност. И разбира се да се приемат и изпращат повече Еразъм студенти, защото за България броят им все още е малък.

– Кои са предимствата и недостатъците на това да отидеш да учиш по програмата Еразъм?

Трудно е да се каже, че програмата  има недостатъци. Въпреки общото твърдение, че Еразъм студентите са на екскурзия, това определение е неточно. Мисля, че целта и за културен обмен изцяло е постигната и е важно да отбележим, че не всички неща в живота се учат на лекции. За всеки, който има желание е предоставен достъп за участие в нея. Еразъм обогатява всеки студент по съвсем  естествен начин, разширява кръгозора и те среща с нови и различни хора от цял свят, което си е истинско богатство.
Единствен недостатък, който може да се появи са бюрократичните спънки и трудности по признаване и сравняване на предмети и изпити, което е изцяло в ръцете на изпращащия университет.

– Би ли посъветвала и други студенти да опитат?

Бих и съветвам студентите  да опитат, защото си заслужава. Еразъм е безценен опит, нови контакти… и една добра добавка към всяко CV.

– Сподели своя любим Еразъм-спомен?

Любимият ми спомен е целият спомен за летния семестър на 2011/2012 учебна година. Сега имам страхотни приятели по цял свят, успях да пътувам до много и красиви места в Европа, успях да разбера какво още ни липсва в България и какво от родното никога не бих заменила.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: