Leave a comment

За нас

Идеята за съзадаване на IYAC Bulgaria се ражда през 2009 година и въпреки че от тогава са изминали едва няколко години, организацията вече се радва на богат опит. IYAC екипът расте, а с него расте и ентусиазмът на неговите членове – млади хора, които не се страхуват от предизвикателствата, обичат да пътуват и срещат нови хора и силно вярват в европейските ценности за толерантност и братство.

IYAC Bulgaria помага на стотици младежи да придобият международен опит, да се изградят като млади лидери, да пътуват и разпространяват българската култура. IYAC Bulgaria работи със студенти и доброволци, участва в благотворителни дейности, организира спортни събития.

Повече информация за работата на IYAC Bulgaria може да придобиете от тази страница. Тук ще намерите публикации от членове, партньори и участници, които са готови да споделят своите впечатления и преживявания.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: